เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนแบบเสร็จและแม่นยำ ในจังหวัดสกลนคร กิจกรรมทดลองตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ ตลาดถนนคนเดินอำเภอกุดบาก นายวิชา ข่วงทิพย์นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห หน.ฝ.ส่งเสริมสวัสดิการสังคม นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเกษตรและ นักประชาสัมพันธ์ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนแบบเสร็จและแม่นยำ ในจังหวัดสกลนคร กิจกรรมทดลองตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ บ้านกลาง 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร ทฤษฎีใหม่บ้านค้อใหญ่ 3.กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ผักแซบบึงอาคะ 4.กลุ่มเห็ดอินทรีย์รวมเผ่า
ผู้โพส : admin