messager
 
เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.07202 สายแยก รพช.บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 2,7 ตำบลกุดไห กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห จำนวน ๔ แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.07202 สายแยก รพช.บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 2,7 ตำบลกุดไห กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห จำนวน ๔ แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคนภูธร จุดเริ่มต้น (บ้านนางพิษ ผลาจันทร์-บ้านนายบุญชู ริกำแง) บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างปรับปรุงทางลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมเขื่อน (เส้นหน้าโรงเรียนบ้านกลาง) บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห จำนวน ๔ แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทางหลวง 2218 (บ้านกุดไห-บ้านกลาง) จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสิทธิชัย ลามคำ-ถนนหนองแบะ บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร ซอย 3 จุดเริ่มต้น (จากบ้านนายลำดวน ลามคำ-บ้านนายปิยะพันธ์ ข่วงทิพย์) บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนประชาชื่น (หน้าบ้านนางถวิล ทิพย์คำมี ไปทางบ้านนางกนกวดี ทิพย์คำมี) บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร ซอย 1 จุดเริ่มต้น (จากบ้านนายสมาน ข่วงทิพย์-บ้านนายอุบลรัตน์ คำโคตร) บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก ถนน รพช.แยกถนนค้อน้อย ไปบ้านบัวจาก (บ้านนางเพียบพร้อม ทิพย์คำมี-บ้านนายบุญมี ทิพย์คำมี) บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรืองบูรพา บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนชุมชน บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5 บ้านกุดไห หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุนทร บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านกลาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๒๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาจัดริ้วขบวนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับก่อนวัยเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อเหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดไห หมู่ที่ 11 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๘๓๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดไห หมู่ที่ 11 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไฟป่า (จัดทำแนวกันไฟ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไฟป่า (จัดทำแนวกันไฟ) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
1 - 50 (ทั้งหมด 378 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8