ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์หน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์หน่วยงาน ../add_file/วิสัยทัศน์หน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : iHa3oz0Wed110320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/kudhailocal57?__cft__[0]=AZWE9064uvmLsMMPULo1u3R7C-iHf5TWDvjcn46gNT6r8VyuCeHKV0F1FXcG_1BOIxuiaYf9G6nzABCPzUKBk1vCQxgC2p2rA9VUPaS0uTOiTbQrYCONfmylRspjkf8KFyxTpGq5mOHtf6V4GJsZjK_ZvOVGpVTBd4aVGifWyTdhtg&__tn__=-UC%2CP-R file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/kudhailocal57?__cft__[0]=AZWE9064uvmLsMMPULo1u3R7C-iHf5TWDvjcn46gNT6r8VyuCeHKV0F1FXcG_1BOIxuiaYf9G6nzABCPzUKBk1vCQxgC2p2rA9VUPaS0uTOiTbQrYCONfmylRspjkf8KFyxTpGq5mOHtf6V4GJsZjK_ZvOVGpVTBd4aVGifWyTdhtg&__tn__=-UC%2CP-R ../add_file/https://web.facebook.com/kudhailocal57?__cft__[0]=AZWE9064uvmLsMMPULo1u3R7C-iHf5TWDvjcn46gNT6r8VyuCeHKV0F1FXcG_1BOIxuiaYf9G6nzABCPzUKBk1vCQxgC2p2rA9VUPaS0uTOiTbQrYCONfmylRspjkf8KFyxTpGq5mOHtf6V4GJsZjK_ZvOVGpVTBd4aVGifWyTdhtg&__tn__=-UC%2CP-R
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-784291 ต่อ 19 E-Mail : kudhai-57@ hotmail.co.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-784291 ต่อ 19 E-Mail : kudhai-57@ hotmail.co.th ../add_file/ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-784291 ต่อ 19 E-Mail : kudhai-57@ hotmail.co.th
ชื่อไฟล์ : zbJAjYGTue104414.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I9OBvt1Tue105240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PAyAqRuTue110502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ttLmovDTue110726.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : btJgL2TTue110817.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XRVUyoBTue111412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oingpbOTue111828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6xlq2gjTue113324.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k0BMPVdTue113637.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : njwBz68Tue113811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : flO9JtiTue114330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : olxkh07Tue114549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4bUArV7Tue114710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RIEXZBMTue114937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-784291 ต่อ 19 E-Mail : kudhai-57@ hotmail.co.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-784291 ต่อ 19 E-Mail : kudhai-57@ hotmail.co.th ../add_file/ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-784291 ต่อ 19 E-Mail : kudhai-57@ hotmail.co.th
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : jBBDWHNTue11015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชนเผ่าในตำบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าย้อ และเผ่าผู้ไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองก่องแก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามป่าเขาใกล้ๆแหล่งหนองน้ำ (เป็นที่มาของคำว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ำ ที่ใช้นำหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดแฮด กุดบาก กุดไห เป็นต้น และทำมาหากินตามวิถีการดำรงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์ การทำการเกษตร มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในวงศ์เครือญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้นำหรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจำนวนประชากรมากขึ้นและมีการขยายเขตพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้แยกตัวออกจากตำบลกุดบากตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลกุดไห” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชนเผ่าในตำบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าย้อ และเผ่าผู้ไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองก่องแก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามป่าเขาใกล้ๆแหล่งหนองน้ำ (เป็นที่มาของคำว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ำ ที่ใช้นำหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดแฮด กุดบาก กุดไห เป็นต้น และทำมาหากินตามวิถีการดำรงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์ การทำการเกษตร มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในวงศ์เครือญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้นำหรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจำนวนประชากรมากขึ้นและมีการขยายเขตพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้แยกตัวออกจากตำบลกุดบากตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลกุดไห” ../add_file/ชนเผ่าในตำบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าย้อ และเผ่าผู้ไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองก่องแก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามป่าเขาใกล้ๆแหล่งหนองน้ำ (เป็นที่มาของคำว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ำ ที่ใช้นำหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดแฮด กุดบาก กุดไห เป็นต้น และทำมาหากินตามวิถีการดำรงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์ การทำการเกษตร มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในวงศ์เครือญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้นำหรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจำนวนประชากรมากขึ้นและมีการขยายเขตพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้แยกตัวออกจากตำบลกุดบากตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลกุดไห”
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : YCHVu1GTue11428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fhy5092Tue11437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : xAtUVYLTue11609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตำบลกุดไหอยู่ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตรแผนที่เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลกุดไหอยู่ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตรแผนที่เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/ตำบลกุดไหอยู่ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตรแผนที่เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : ทิศเหนือ จรด ตำบลนิคมน้ำอูน,ตำบลหนองปลิง, ตำบลสุวรรณคาม และตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรด ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรด ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทิศเหนือ จรด ตำบลนิคมน้ำอูน,ตำบลหนองปลิง, ตำบลสุวรรณคาม และตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรด ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรด ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ../add_file/ทิศเหนือ จรด ตำบลนิคมน้ำอูน,ตำบลหนองปลิง, ตำบลสุวรรณคาม และตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรด ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรด ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/kudhailocal57?_rdc=1&_rdr file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/kudhailocal57?_rdc=1&_rdr ../add_file/https://web.facebook.com/kudhailocal57?_rdc=1&_rdr
ชื่อไฟล์ : IMKo0jPTue11959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9EDFMVMTue13046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xcdiXGiTue13155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9QW8ghWTue13305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4tBrGE0Tue13456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z87hncATue13813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wDVUxZKTue13934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zgKWV4YTue14113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xyah7KWTue14328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : drlvyxiTue14453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aU4bfo7Tue14841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eOO8YwYTue15050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bgmr0IATue15220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ezBdkKKTue15336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kvLPkWjTue15440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kueOGIcTue15620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dq4cDvsTue15713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oHSx4sNTue15803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LRsnK3DTue20118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gr0gYEPTue21116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2EyDOpLTue21339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AKxhNnGTue21507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o49jSkSTue22952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AYe9DV4Tue23119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WNFYUZwTue23215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TbP1RhUTue23603.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ynsAoUdTue23607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a9t397eTue23635.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YGqPjSzTue23731.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I2GY3TvTue23754.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bE2c3tITue23819.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RbgmehzTue23845.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kp5OIs9Tue23910.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qf0LLYQTue23935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Plx3YFoTue23938.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pC0AWePTue24002.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tLlWQfcTue24134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nre3o3uTue24236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wMI22VKTue24403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I2ADQ2GTue24516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QtdhyHmTue24821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6YqBIhDTue24720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sQjHOxQTue24914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6a678dpTue25025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : djsjzzNTue25128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D2n24WhTue25211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MwRwNzzTue25231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZB3d4vgTue25334.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nibF4FyTue25350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tS1PmmRTue25938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iU4Ks8ATue30144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j3225zCTue30350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q: อยากทราบประวัติของตำบลกุดไห A: สำหรับประวัติของตำบลกุดไห มีดังนี้ ที่ตั้ง ชนเผ่าในตำบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าย้อ และเผ่าผู้ไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองก่องแก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามป่าเขาใกล้ๆแหล่งหนองน้ำ (เป็นที่มาของคำว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ำ ที่ใช้นำหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดไห กุดบาก กุดไห เป็นต้น และทำมาหากินตามวิถีการดำรงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์ การทำการเกษตร มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในวงศ์เครือญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้นำหรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจำนวนประชากรมากขึ้นและมีการขยายเขตพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ ได้แยกตัวออกจากตำบลกุดบาก ตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลกุดไห” เนื้อที่ ตำบลกุดไหอยู่ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร ทิศเหนือ จรด ตำบลนิคมน้ำอูน,ตำบลหนองปลิง, ตำบลสุวรรณคาม และ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรด ตำบลนาม่อง จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรด ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขา ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีแหล่งน้ำหลายสายซึ่งกำเนิดจากเทือกเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตรลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาที่ราบสูง ที่ราบหุบเขาและที่ราบลุ่ม พื้นที่ป่าอยู่ทางทิศใต้ เขตบ้านงิ้วหมู่ที่ 2 บ้านค้อน้อยหมู่ที่ 5 บ้านค้อใหญ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ส่วนแหล่งน้ำมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 และเขื่อนน้ำอูนอยู่ทางทิศเหนือ ติดเขตบ้านกลางหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 พื้นที่สูงอยู่ทางทิศใต้ลาดต่ำลงสู่ทางทิศเหนือมีลำห้วยที่สำคัญ เช่น ห้วยกระเฌอ ห้วยอีด่อน ห้วยแสนพัน เป็นต้น Q: สามารถติดต่อ เทศบาลได้ทางไหนบ้าง A: ท่านสามารถติดเทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19 https://www.kudhailocal.go.th https://www.facebook.com/kudhailocal57 E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th Q: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาล คืออะไรค่ะ A: วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส เป็นธรรม น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Q: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ A: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อรับเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. 2563 จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลกุดไห จะมีประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องกระจายเสียงทางไกล, เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดไห http://kudhailocal.go.th และ facebook: เทศบาลตำบลกุดไหhttps://www.facebook.com/kudhailocal57, https://www.facebook.com/kudhailocal/ Q: ไม่ทราบว่าการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ สามารถไปลงได้เมื่อไหร่และจะต้องทำอย่างไรบ้าง A: ผู้ที่จะลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหม่ สามารถมาติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดไหตามทะเบียนบ้าน หลักฐานประการลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง มีหลักฐานดังนี้ 1. บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีมอบอำนาจ มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ Q: แจ้งซ่อมไฟฟ้า แจ้งได้ที่ไหน อย่างไร A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มแจ้งความเสียหายโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห Q: การติดต่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ต้องทำอย่างไรอย่างไร A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ Q: ต้องการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ต้องทำอย่างไร A: ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้ 1. สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19 2. https://www.kudhailocal.go.th 3. https://www.facebook.com/kudhailocal57 4. E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th Q: ต้องการขอติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องทำอย่างไร A: ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมเขียนคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ และบันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกุดไห พร้อมแนบเอการดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. ใบทะเบียนพาณิชย์ แบบ พค.0403 ในกรณีขอยกเลิกประกอบพาณิชยกิจและเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน Q: การติดต่อขอรับชำระภาษี ต้องทำอย่างไรอย่างไร A: ติดต่อขอรับชำระภาษี ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 2. ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน 3. ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี Q: ถ้าต้องการเรียกใช้บริการรถกู้ชีพของเทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน A: ท่านสามารถติดต่อไปที่ 1669 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสกลนคร ทางศูนย์ฯ จะประสานรถกู้ชีพที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ หรือติดต่อโดยตรง 096-7061595 Q: เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการกี่โมง A: เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 08:30น. – 16.30 น. Q: ต้องการใช้ห้องประชุม เทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน A: ติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดไห หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0-4278-4291 ในวันและเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: Q: อยากทราบประวัติของตำบลกุดไห A: สำหรับประวัติของตำบลกุดไห มีดังนี้ ที่ตั้ง ชนเผ่าในตำบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าย้อ และเผ่าผู้ไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองก่องแก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามป่าเขาใกล้ๆแหล่งหนองน้ำ (เป็นที่มาของคำว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ำ ที่ใช้นำหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดไห กุดบาก กุดไห เป็นต้น และทำมาหากินตามวิถีการดำรงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์ การทำการเกษตร มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในวงศ์เครือญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้นำหรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจำนวนประชากรมากขึ้นและมีการขยายเขตพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ ได้แยกตัวออกจากตำบลกุดบาก ตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลกุดไห” เนื้อที่ ตำบลกุดไหอยู่ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร ทิศเหนือ จรด ตำบลนิคมน้ำอูน,ตำบลหนองปลิง, ตำบลสุวรรณคาม และ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรด ตำบลนาม่อง จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรด ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขา ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีแหล่งน้ำหลายสายซึ่งกำเนิดจากเทือกเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตรลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาที่ราบสูง ที่ราบหุบเขาและที่ราบลุ่ม พื้นที่ป่าอยู่ทางทิศใต้ เขตบ้านงิ้วหมู่ที่ 2 บ้านค้อน้อยหมู่ที่ 5 บ้านค้อใหญ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ส่วนแหล่งน้ำมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 และเขื่อนน้ำอูนอยู่ทางทิศเหนือ ติดเขตบ้านกลางหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 พื้นที่สูงอยู่ทางทิศใต้ลาดต่ำลงสู่ทางทิศเหนือมีลำห้วยที่สำคัญ เช่น ห้วยกระเฌอ ห้วยอีด่อน ห้วยแสนพัน เป็นต้น Q: สามารถติดต่อ เทศบาลได้ทางไหนบ้าง A: ท่านสามารถติดเทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19 https://www.kudhailocal.go.th https://www.facebook.com/kudhailocal57 E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th Q: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาล คืออะไรค่ะ A: วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส เป็นธรรม น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Q: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ A: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อรับเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. 2563 จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลกุดไห จะมีประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องกระจายเสียงทางไกล, เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดไห http://kudhailocal.go.th และ facebook: เทศบาลตำบลกุดไหhttps://www.facebook.com/kudhailocal57, https://www.facebook.com/kudhailocal/ Q: ไม่ทราบว่าการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ สามารถไปลงได้เมื่อไหร่และจะต้องทำอย่างไรบ้าง A: ผู้ที่จะลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหม่ สามารถมาติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดไหตามทะเบียนบ้าน หลักฐานประการลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง มีหลักฐานดังนี้ 1. บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีมอบอำนาจ มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ Q: แจ้งซ่อมไฟฟ้า แจ้งได้ที่ไหน อย่างไร A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มแจ้งความเสียหายโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห Q: การติดต่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ต้องทำอย่างไรอย่างไร A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ Q: ต้องการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ต้องทำอย่างไร A: ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้ 1. สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19 2. https://www.kudhailocal.go.th 3. https://www.facebook.com/kudhailocal57 4. E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th Q: ต้องการขอติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องทำอย่างไร A: ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมเขียนคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ และบันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกุดไห พร้อมแนบเอการดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. ใบทะเบียนพาณิชย์ แบบ พค.0403 ในกรณีขอยกเลิกประกอบพาณิชยกิจและเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน Q: การติดต่อขอรับชำระภาษี ต้องทำอย่างไรอย่างไร A: ติดต่อขอรับชำระภาษี ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 2. ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน 3. ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี Q: ถ้าต้องการเรียกใช้บริการรถกู้ชีพของเทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน A: ท่านสามารถติดต่อไปที่ 1669 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสกลนคร ทางศูนย์ฯ จะประสานรถกู้ชีพที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ หรือติดต่อโดยตรง 096-7061595 Q: เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการกี่โมง A: เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 08:30น. – 16.30 น. Q: ต้องการใช้ห้องประชุม เทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน A: ติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดไห หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0-4278-4291 ในวันและเวลาราชการ ../add_file/Q: อยากทราบประวัติของตำบลกุดไห A: สำหรับประวัติของตำบลกุดไห มีดังนี้ ที่ตั้ง ชนเผ่าในตำบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าย้อ และเผ่าผู้ไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองก่องแก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามป่าเขาใกล้ๆแหล่งหนองน้ำ (เป็นที่มาของคำว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ำ ที่ใช้นำหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดไห กุดบาก กุดไห เป็นต้น และทำมาหากินตามวิถีการดำรงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์ การทำการเกษตร มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในวงศ์เครือญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้นำหรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจำนวนประชากรมากขึ้นและมีการขยายเขตพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ ได้แยกตัวออกจากตำบลกุดบาก ตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลกุดไห” เนื้อที่ ตำบลกุดไหอยู่ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร ทิศเหนือ จรด ตำบลนิคมน้ำอูน,ตำบลหนองปลิง, ตำบลสุวรรณคาม และ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรด ตำบลนาม่อง จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรด ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขา ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีแหล่งน้ำหลายสายซึ่งกำเนิดจากเทือกเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตรลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาที่ราบสูง ที่ราบหุบเขาและที่ราบลุ่ม พื้นที่ป่าอยู่ทางทิศใต้ เขตบ้านงิ้วหมู่ที่ 2 บ้านค้อน้อยหมู่ที่ 5 บ้านค้อใหญ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ส่วนแหล่งน้ำมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 และเขื่อนน้ำอูนอยู่ทางทิศเหนือ ติดเขตบ้านกลางหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 พื้นที่สูงอยู่ทางทิศใต้ลาดต่ำลงสู่ทางทิศเหนือมีลำห้วยที่สำคัญ เช่น ห้วยกระเฌอ ห้วยอีด่อน ห้วยแสนพัน เป็นต้น Q: สามารถติดต่อ เทศบาลได้ทางไหนบ้าง A: ท่านสามารถติดเทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19 https://www.kudhailocal.go.th https://www.facebook.com/kudhailocal57 E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th Q: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาล คืออะไรค่ะ A: วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส เป็นธรรม น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Q: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ A: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อรับเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. 2563 จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลกุดไห จะมีประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องกระจายเสียงทางไกล, เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดไห http://kudhailocal.go.th และ facebook: เทศบาลตำบลกุดไหhttps://www.facebook.com/kudhailocal57, https://www.facebook.com/kudhailocal/ Q: ไม่ทราบว่าการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ สามารถไปลงได้เมื่อไหร่และจะต้องทำอย่างไรบ้าง A: ผู้ที่จะลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหม่ สามารถมาติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดไหตามทะเบียนบ้าน หลักฐานประการลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง มีหลักฐานดังนี้ 1. บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีมอบอำนาจ มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ Q: แจ้งซ่อมไฟฟ้า แจ้งได้ที่ไหน อย่างไร A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มแจ้งความเสียหายโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห Q: การติดต่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ต้องทำอย่างไรอย่างไร A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ Q: ต้องการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ต้องทำอย่างไร A: ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้ 1. สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19 2. https://www.kudhailocal.go.th 3. https://www.facebook.com/kudhailocal57 4. E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th Q: ต้องการขอติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องทำอย่างไร A: ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมเขียนคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ และบันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกุดไห พร้อมแนบเอการดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. ใบทะเบียนพาณิชย์ แบบ พค.0403 ในกรณีขอยกเลิกประกอบพาณิชยกิจและเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน Q: การติดต่อขอรับชำระภาษี ต้องทำอย่างไรอย่างไร A: ติดต่อขอรับชำระภาษี ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 2. ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน 3. ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี Q: ถ้าต้องการเรียกใช้บริการรถกู้ชีพของเทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน A: ท่านสามารถติดต่อไปที่ 1669 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสกลนคร ทางศูนย์ฯ จะประสานรถกู้ชีพที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ หรือติดต่อโดยตรง 096-7061595 Q: เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการกี่โมง A: เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 08:30น. – 16.30 น. Q: ต้องการใช้ห้องประชุม เทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน A: ติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดไห หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0-4278-4291 ในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : AwG4MnuTue30747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kUGSD3kTue31101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZrZDJiGTue31224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9CHlBvHTue31346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tcG93ILTue31406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rucO1rGTue31459.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rVNXUemTue31615.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XgG1djGTue31806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZyfDV6ZTue32142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลกุดไหจะรับชำระภาษี ประจำปี 2562 ตามระยะเวลาการจัดเก็บภาาีแต่ละประเภทในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไห ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นเอกสารเพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า โรงสีข้าว ร้านซ่อมรถ รวมถึงกิจการประเภทอื่น ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ตามระยะเวลาดังกล่าว โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการยืานชำระภาษี 2.ภาษีป้าย ยื่นเอกสารเพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี โดยให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ร้านซ่อมรถ รวมถึงกิจการประเภทอื่นที่ติดป้ายหน้าร้านและในเขตพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกุดไห ยื่นชำระภาษี ตามระยะเวลาดังกล่าว โดยให้นำาำเนาบัตรปรระชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการยื่นชำระภาษี 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นเอกสารเพื่อชำระภาษีได้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี โดยให้เตรียมบัตรประชาชนเข้าของที่ดินใบเสร็จรับเงิน ปี 2561 หรือใบ ภบท.5 ที่เทศบาลออกให้ ปี 2561 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีในปี 2561 มีความประสงค์ยื่นชำระภาษีให้เตรียมเอกสารมาแสดง ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต ให้นำสำเนาใบมรณะบัตรและบัตรประชนและทะเบียนบ้านผู้ที่จะยื่นชำระภาษี พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ สำเนาเอกสารที่ดิน สปก.4-01 , ส.ค.1 , นส.3 , โฉนดที่ดิน ถ่ายเอกสารหน้าหลังทุกแปลงที่อยู่ในเขตตำบลกุดไห หากที่ดินแปลงใดที่มีการการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน , โอนสิทธิ์ , ขายเปลี่ยนผู้ครอบครอง ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมินและนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย โดยสามารถติดต่อเพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2562 ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลกุดไหจะรับชำระภาษี ประจำปี 2562 ตามระยะเวลาการจัดเก็บภาาีแต่ละประเภทในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไห ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นเอกสารเพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า โรงสีข้าว ร้านซ่อมรถ รวมถึงกิจการประเภทอื่น ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ตามระยะเวลาดังกล่าว โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการยืานชำระภาษี 2.ภาษีป้าย ยื่นเอกสารเพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี โดยให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ร้านซ่อมรถ รวมถึงกิจการประเภทอื่นที่ติดป้ายหน้าร้านและในเขตพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกุดไห ยื่นชำระภาษี ตามระยะเวลาดังกล่าว โดยให้นำาำเนาบัตรปรระชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการยื่นชำระภาษี 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นเอกสารเพื่อชำระภาษีได้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี โดยให้เตรียมบัตรประชาชนเข้าของที่ดินใบเสร็จรับเงิน ปี 2561 หรือใบ ภบท.5 ที่เทศบาลออกให้ ปี 2561 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีในปี 2561 มีความประสงค์ยื่นชำระภาษีให้เตรียมเอกสารมาแสดง ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต ให้นำสำเนาใบมรณะบัตรและบัตรประชนและทะเบียนบ้านผู้ที่จะยื่นชำระภาษี พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ สำเนาเอกสารที่ดิน สปก.4-01 , ส.ค.1 , นส.3 , โฉนดที่ดิน ถ่ายเอกสารหน้าหลังทุกแปลงที่อยู่ในเขตตำบลกุดไห หากที่ดินแปลงใดที่มีการการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน , โอนสิทธิ์ , ขายเปลี่ยนผู้ครอบครอง ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมินและนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย โดยสามารถติดต่อเพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2562 ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ ../add_file/เทศบาลตำบลกุดไหจะรับชำระภาษี ประจำปี 2562 ตามระยะเวลาการจัดเก็บภาาีแต่ละประเภทในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไห ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นเอกสารเพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า โรงสีข้าว ร้านซ่อมรถ รวมถึงกิจการประเภทอื่น ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ตามระยะเวลาดังกล่าว โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการยืานชำระภาษี 2.ภาษีป้าย ยื่นเอกสารเพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี โดยให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ร้านซ่อมรถ รวมถึงกิจการประเภทอื่นที่ติดป้ายหน้าร้านและในเขตพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกุดไห ยื่นชำระภาษี ตามระยะเวลาดังกล่าว โดยให้นำาำเนาบัตรปรระชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการยื่นชำระภาษี 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นเอกสารเพื่อชำระภาษีได้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี โดยให้เตรียมบัตรประชาชนเข้าของที่ดินใบเสร็จรับเงิน ปี 2561 หรือใบ ภบท.5 ที่เทศบาลออกให้ ปี 2561 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีในปี 2561 มีความประสงค์ยื่นชำระภาษีให้เตรียมเอกสารมาแสดง ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต ให้นำสำเนาใบมรณะบัตรและบัตรประชนและทะเบียนบ้านผู้ที่จะยื่นชำระภาษี พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ สำเนาเอกสารที่ดิน สปก.4-01 , ส.ค.1 , นส.3 , โฉนดที่ดิน ถ่ายเอกสารหน้าหลังทุกแปลงที่อยู่ในเขตตำบลกุดไห หากที่ดินแปลงใดที่มีการการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน , โอนสิทธิ์ , ขายเปลี่ยนผู้ครอบครอง ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมินและนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย โดยสามารถติดต่อเพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2562 ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 85G12vhTue32249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zP250nYTue32517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fv84ZDOTue32904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nYiOwp7Tue33141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f1Aq9WMTue33254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FxxXOweTue33345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h71yZXpTue33515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wqbcdvuTue33730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fTMewMWTue34030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nHCvFOiTue34209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1EWwa6bTue34333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vfNn8QfTue34429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NaFvOmZTue34434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VN9KzoBTue34452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bwTzZ5ITue34522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mIHqj57Tue34537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kk6hn8CTue34555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sv1EDvjTue34628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bvUzs1JTue34652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EEuqnVpTue34718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m8iTqqOTue34724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : piCKDDETue34746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 67duPuvTue34822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WntTIVSTue34843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mFeoyjETue34909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KDwpPXPTue34937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vxqTDesTue35005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zEt8IDzTue35030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yx3yHFNTue35054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s1BJnf3Tue35056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OCOpK8RTue35212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wua68imTue35433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FJkWlFzTue35643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FtwFKfzTue40024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ljb4cvETue40147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pNi09CGTue40251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JZ49glCTue40619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zOoovV0Tue40717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3w6cNbmTue40847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mK6kg0YTue40949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3ouZl42Tue40953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BJ1ndgFTue41011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZhkzGWGTue41034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ThA6tPmTue41049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7raBNtSTue41119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n2u03dNTue41143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QIlzypNTue41230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TEQs9e9Tue41238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5jeWzbgTue41328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MsQs1EQTue41334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pFy3ieeTue41346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UA0e7NTTue41407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kcgB2LdTue41437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VYXx8vxTue41627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S5JZ0gDTue41747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5qvq5UgTue41917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FuykEy6Tue41941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 53TRPyqTue42015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : crFqOnATue42036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gp5VdaSTue42112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tht4Aq2Tue42149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KtA6a2MTue42216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TbptxY4Tue42240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HQrcLAsTue42323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o7c6JTzTue42344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XfvuoWXTue42424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 41xTFfFTue42441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7LlvXAqTue42444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ksb27NoTue42508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wIfNjtzTue42634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MRbjrsrTue42659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ndZt9IjTue42721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t2ycQjBTue42742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8rT1CG9Tue42806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LE0BkfjTue42847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tpM85EOTue42914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7zX387cTue43005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PTf95fkTue43011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Aeijy33Tue43032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QfLaLqVTue43100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N0qL4oMTue43125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9Mn0jnNTue43144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DL2qZ1QTue43818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YMALv2OTue43843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dJnDHNKTue43945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GSecsXOTue44027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NJhjHPVTue44055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZEBadwhTue44155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uZlJGYGTue44252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eCz3cqcTue44312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iawk3J7Tue44434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o89WnAmTue44528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 42cha92Tue45131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e7wgBjHTue45327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mwAu4wTTue45425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 28ttTtCTue45518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 41LrItpTue45637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : htPam3qTue45749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IdsXDlWTue45850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D6R4DoxTue50013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7NqyzZLTue50053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uiC1gALWed91423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8NPb9jVWed91506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9laczsyWed91552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8mjPu2NWed91746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4ylHsJDWed91942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wmLkDdrWed92106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pQkIojdWed92207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4ielJEeWed92258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hwtWVJdWed93229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X4RVDRPWed93442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1vYliLUWed93646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5MYaAQRWed93801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DmyrStGWed94355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZkAfHgqWed94626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wuRO4hoWed95234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wSSzaY1Wed95447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qrGQaLbWed95633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pSOKnWfWed95727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tXOoT5lWed95803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hSPyDD1Wed95807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SNUka6AMon15346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VG7ts6tWed95843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dLgwyqnWed95923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qZPVHJqWed100014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HDJK1meWed100049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6jL7REVWed100107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : REdsLN1Wed100137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DUfEHD3Wed100204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I6isOnaWed100229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FLjamhRWed100252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hCA9TIUWed100654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j9MBfmFWed100819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hfIMpALWed100938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F8fD5ApWed101120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IoEZmJZWed101225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pOJRzYcWed101611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qdXGrUEWed101841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lzj3ILvWed102116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0aGfPwyWed102348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : C1dUpG0Wed112543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : he7knolWed102904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IPTflhIWed103016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Im6CRjUWed103027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : soKdNRFWed103049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nSgiXVNWed103123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QsgZuoiWed103144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AZwbkapWed103158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3oIRcioWed103229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o0USCjkWed103251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jz7onlAWed103341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gi8boq8Wed103354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iTMxjiHWed103405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7NGKxXMWed103434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wSL4VaJWed103506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wTewTMWWed103523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hYPmIkoWed103802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TcayGRoWed103900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aMFGswLWed104002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GHtxsdtWed104057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1E5ki8kWed104058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 66TbLPmWed104127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pcmCdMFWed104151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UF1XEF5Wed104157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p5jkcOhWed104244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bImiieBWed104314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wifxUPRWed104319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ZRUm9bWed104337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : urtoq8VWed104423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ut8fl9WWed104437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : joGlPxKWed104526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nDK4EtlWed104533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WlRCLVlWed104551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yxqTkLYWed104618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PB1FlKKWed104624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8fWwrbZWed104639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IOUd43kWed104827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jV1hfBGWed104842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 82U26ZSWed104918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lTBXnpLWed104940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FkLnV6mWed104956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ICcn5xdWed105009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7B5Q2v6Wed105023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QxQqNERWed105048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z5UvCzgWed105101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8zsYCNsWed105757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M1dXvpFWed105841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZHoxLbUWed105941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : af74sh2Wed110012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qxlPRPMWed110037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ci7IN4eWed110134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z04Z3PQWed110522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nnrFGxhWed110656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8yHb0wXWed111906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ySDoavMWed111929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bLDdYDjWed112323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZusXIYZWed112357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BIiW9e3Wed112744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Aiwoa6BWed112929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DE3S5RRWed113540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a0j2jaeWed113814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HiK7y0CWed113930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5rKdx6zWed114109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NgnIniZWed10235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : COCON1tWed10502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N3vAzaaWed10644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6ZLvNsPWed10852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qI0M9yqWed10858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ssKesRpWed10923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BSBhYJKWed10936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V0hgr9fWed10945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LPhOtTUWed11009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1aX4PLpWed11043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mpMIz7OWed11056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o94XqqpWed11120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AfOlzu1Wed11142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : txLHmbvWed11152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E9dRieGWed11214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RySB21OWed11322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E24jcAPWed11434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vSnzpiCWed11541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VqlD6UrWed11720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lW1MbCLWed11744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1dqigojWed11844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4t3biDjWed11855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iPuITywWed11957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hE7wpiTWed12025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bLtK1wYWed12128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jtOJPV4Wed12243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k73nFoKWed12247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา – ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา – ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ../add_file/รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา – ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ชื่อไฟล์ : 9oKLXvlWed12425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tz9zr9aWed12700.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือแก่ผู้ชำระภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา 44 วรรคสอง และชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น บัดนี้กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ได้จัดทำประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลกุดไห ประจำปี 2564 แล้วนั้น เทศบาลจึงขอแจ้งให้ผู้ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีให้มาติดต่อชำระภาษี ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เทศบาลจึงยังไม่สามารถออกให้บริการตามโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในแต่ละหมู่บ้านได้ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีรายชื่อชำระภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ ราชื่อผู้ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือแก่ผู้ชำระภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา 44 วรรคสอง และชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น บัดนี้กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ได้จัดทำประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลกุดไห ประจำปี 2564 แล้วนั้น เทศบาลจึงขอแจ้งให้ผู้ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีให้มาติดต่อชำระภาษี ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เทศบาลจึงยังไม่สามารถออกให้บริการตามโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในแต่ละหมู่บ้านได้ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีรายชื่อชำระภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ ราชื่อผู้ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ../add_file/อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือแก่ผู้ชำระภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา 44 วรรคสอง และชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น บัดนี้กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ได้จัดทำประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลกุดไห ประจำปี 2564 แล้วนั้น เทศบาลจึงขอแจ้งให้ผู้ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีให้มาติดต่อชำระภาษี ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เทศบาลจึงยังไม่สามารถออกให้บริการตามโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ในแต่ละหมู่บ้านได้ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีรายชื่อชำระภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ ราชื่อผู้ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : mfEUR4vWed13321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ศูนย์รายงานตัวเข้าจังหวัดสกลนครแนวทางใหม่ เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือแจ้งผู้นำชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย แนวทางใหม่ เริ่ม 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ศูนย์รายงานตัวเข้าจังหวัดสกลนครแนวทางใหม่ เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือแจ้งผู้นำชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย แนวทางใหม่ เริ่ม 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ../add_file/ประชาสัมพันธ์ศูนย์รายงานตัวเข้าจังหวัดสกลนครแนวทางใหม่ เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือแจ้งผู้นำชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย แนวทางใหม่ เริ่ม 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : ec4bg9wWed13414.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือแจ้งผู้นำชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ผู้ใหญ่สายทอง บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 โทร. 088-3369123 กำนันสองตำบลกุดไห บ้านงิ้ว หมุ่ที่ 2 โทร. 092-4061892 ผู้ช่วยแสง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 โทร. 093-3858894 ผู้ใหญ่ยุทธ บ้านกุดไ หมู่ที่ 6 โทร. 087-8579414 ผู้ใหญ่บุญยม บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 โทร. 093-0627900 ผู้ใหญ่ต้อม บ้านกุดไห หมู่ที่ 11 โทร. 093-4847821 หมอหน่อย โทร. 086-2421895 หมอยุ้ย โทร. 092-9950871 หมอน้อย โทร. 089-0525439 หมอจิ๊บ โทร. 093-8523025 หมออ้อ ดทร. 093-3368785 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือแจ้งผู้นำชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ผู้ใหญ่สายทอง บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 โทร. 088-3369123 กำนันสองตำบลกุดไห บ้านงิ้ว หมุ่ที่ 2 โทร. 092-4061892 ผู้ช่วยแสง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 โทร. 093-3858894 ผู้ใหญ่ยุทธ บ้านกุดไ หมู่ที่ 6 โทร. 087-8579414 ผู้ใหญ่บุญยม บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 โทร. 093-0627900 ผู้ใหญ่ต้อม บ้านกุดไห หมู่ที่ 11 โทร. 093-4847821 หมอหน่อย โทร. 086-2421895 หมอยุ้ย โทร. 092-9950871 หมอน้อย โทร. 089-0525439 หมอจิ๊บ โทร. 093-8523025 หมออ้อ ดทร. 093-3368785 ../add_file/เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือแจ้งผู้นำชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ผู้ใหญ่สายทอง บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 โทร. 088-3369123 กำนันสองตำบลกุดไห บ้านงิ้ว หมุ่ที่ 2 โทร. 092-4061892 ผู้ช่วยแสง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 โทร. 093-3858894 ผู้ใหญ่ยุทธ บ้านกุดไ หมู่ที่ 6 โทร. 087-8579414 ผู้ใหญ่บุญยม บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 โทร. 093-0627900 ผู้ใหญ่ต้อม บ้านกุดไห หมู่ที่ 11 โทร. 093-4847821 หมอหน่อย โทร. 086-2421895 หมอยุ้ย โทร. 092-9950871 หมอน้อย โทร. 089-0525439 หมอจิ๊บ โทร. 093-8523025 หมออ้อ ดทร. 093-3368785
ชื่อไฟล์ : 1xzbqjyWed13508.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลกุดไห ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลกุดไห ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน) ../add_file/เทศบาลตำบลกุดไห ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน)
ชื่อไฟล์ : nOSpvt0Wed13924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/sgcz6t file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/sgcz6t ../add_file/ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/sgcz6t
ชื่อไฟล์ : KEmO95WWed14441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/sgcz6t file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/sgcz6t ../add_file/ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/sgcz6t
ชื่อไฟล์ : PHihVWLWed14921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การกำหนดสถานที่และจำนวนในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไหและนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห โดยกำหนดให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีการปิดประกาศและติดตั้งป้ายเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำและปิดประกาศหรือติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ จึงกำหนดจำนวนและสถานที่ปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ ๑.ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร และสามารถจัดทำได้ ไม่เกิน ๕ เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ลงสมัคร ๒.ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร และสามารถจัดทำได้ไม่เกิน ๓ เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ลงสมัคร ๓.ประกาศและป้าย ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ สามารถปิดหรือติดตั้งไว้ที่พาหนะที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสถานที่ของเอกชนซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอนุญาต แต่ต้องไม่เกินจำนวนตามที่กำหนด ๔.ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้สามารถปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบก่อน ๕.ทรัพย์สินที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ ให้สามารถปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเอกชนซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองก่อน ๖.การปิดประกาศหรือติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรงมีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือต่อยานพาหนะ ไม่กีดขวางทางจราจรและต้องไม่เป็นการกระทำโดยวิธีการทา พ่น หรือระบายสี ซึ่งข้อความ หรือรูปรอยใดๆ โดยสามารถทำได้เฉพาะตามสถานที่ที่กำหนดหรือได้รับอนุญาตตามข้อ ๓ , ๔ และข้อ ๕ และให้ติดตั้งได้ในบริเวณที่กำหนดดังนี้ ๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2218 จากบ้านกุดไห-บ้านกลาง ๒) ทางหลวงชนบทหมายเลข สน 4079 จากบ้านกุดไห-บ้านค้อน้อย ๓) ถนนราษฎร์บำรุงตลอดสาย ๔) ถนนรัฐพัฒนาตลอดสาย ๕) ถนนสันติพิทักษ์บ้านค้อใหญ่ตลอดสาย ๖) ถนนอนามัยบ้านกลางหมู่ที่ ๓ ๗) ถนนภายในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุดไห ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การกำหนดสถานที่และจำนวนในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไหและนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห โดยกำหนดให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีการปิดประกาศและติดตั้งป้ายเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำและปิดประกาศหรือติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ จึงกำหนดจำนวนและสถานที่ปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ ๑.ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร และสามารถจัดทำได้ ไม่เกิน ๕ เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ลงสมัคร ๒.ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร และสามารถจัดทำได้ไม่เกิน ๓ เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ลงสมัคร ๓.ประกาศและป้าย ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ สามารถปิดหรือติดตั้งไว้ที่พาหนะที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสถานที่ของเอกชนซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอนุญาต แต่ต้องไม่เกินจำนวนตามที่กำหนด ๔.ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้สามารถปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบก่อน ๕.ทรัพย์สินที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ ให้สามารถปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเอกชนซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองก่อน ๖.การปิดประกาศหรือติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรงมีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือต่อยานพาหนะ ไม่กีดขวางทางจราจรและต้องไม่เป็นการกระทำโดยวิธีการทา พ่น หรือระบายสี ซึ่งข้อความ หรือรูปรอยใดๆ โดยสามารถทำได้เฉพาะตามสถานที่ที่กำหนดหรือได้รับอนุญาตตามข้อ ๓ , ๔ และข้อ ๕ และให้ติดตั้งได้ในบริเวณที่กำหนดดังนี้ ๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2218 จากบ้านกุดไห-บ้านกลาง ๒) ทางหลวงชนบทหมายเลข สน 4079 จากบ้านกุดไห-บ้านค้อน้อย ๓) ถนนราษฎร์บำรุงตลอดสาย ๔) ถนนรัฐพัฒนาตลอดสาย ๕) ถนนสันติพิทักษ์บ้านค้อใหญ่ตลอดสาย ๖) ถนนอนามัยบ้านกลางหมู่ที่ ๓ ๗) ถนนภายในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุดไห ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ ../add_file/การกำหนดสถานที่และจำนวนในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไหและนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห โดยกำหนดให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีการปิดประกาศและติดตั้งป้ายเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำและปิดประกาศหรือติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ จึงกำหนดจำนวนและสถานที่ปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ ๑.ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร และสามารถจัดทำได้ ไม่เกิน ๕ เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ลงสมัคร ๒.ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร และสามารถจัดทำได้ไม่เกิน ๓ เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ลงสมัคร ๓.ประกาศและป้าย ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ สามารถปิดหรือติดตั้งไว้ที่พาหนะที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสถานที่ของเอกชนซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอนุญาต แต่ต้องไม่เกินจำนวนตามที่กำหนด ๔.ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้สามารถปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบก่อน ๕.ทรัพย์สินที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ ให้สามารถปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเอกชนซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองก่อน ๖.การปิดประกาศหรือติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรงมีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือต่อยานพาหนะ ไม่กีดขวางทางจราจรและต้องไม่เป็นการกระทำโดยวิธีการทา พ่น หรือระบายสี ซึ่งข้อความ หรือรูปรอยใดๆ โดยสามารถทำได้เฉพาะตามสถานที่ที่กำหนดหรือได้รับอนุญาตตามข้อ ๓ , ๔ และข้อ ๕ และให้ติดตั้งได้ในบริเวณที่กำหนดดังนี้ ๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2218 จากบ้านกุดไห-บ้านกลาง ๒) ทางหลวงชนบทหมายเลข สน 4079 จากบ้านกุดไห-บ้านค้อน้อย ๓) ถนนราษฎร์บำรุงตลอดสาย ๔) ถนนรัฐพัฒนาตลอดสาย ๕) ถนนสันติพิทักษ์บ้านค้อใหญ่ตลอดสาย ๖) ถนนอนามัยบ้านกลางหมู่ที่ ๓ ๗) ถนนภายในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุดไห ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้
ชื่อไฟล์ : VQE32MyWed15049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oFhc1SUWed15211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบบลกุดไห จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห ที่จะเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 12 คน จำนวนนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น 1 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบบลกุดไห จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห ที่จะเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 12 คน จำนวนนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น 1 คน ../add_file/วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบบลกุดไห จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห ที่จะเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 12 คน จำนวนนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น 1 คน
ชื่อไฟล์ : SV8H4HtWed15320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p21N0WmWed15440.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR Code file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR Code ../add_file/ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR Code
ชื่อไฟล์ : uYyrvFPWed21217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการรับเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อการติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการรับเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อการติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห ../add_file/เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการรับเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อการติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห
ชื่อไฟล์ : HHDr4McWed21403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตามที่เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563 เขตเทศบาลตำบลกุดไห ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่งใกล้จะครบกำหนดระยะการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่ค้างชำระภาษีดำเนินการชำระภาษี ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 หากชำระภาษีล่าช้าเกินระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับร้อยละ20 ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อชำระภาษี หากผู้ค้างชำระภาษีรายใดได้ชำระภาษีแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดไห ในวัน และเวลาราชการ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาบตำบลกุดไห รายละเอียดตามรายชื่อผู้ที่ค้างชำระภาษี ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563 เขตเทศบาลตำบลกุดไห ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่งใกล้จะครบกำหนดระยะการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่ค้างชำระภาษีดำเนินการชำระภาษี ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 หากชำระภาษีล่าช้าเกินระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับร้อยละ20 ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อชำระภาษี หากผู้ค้างชำระภาษีรายใดได้ชำระภาษีแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดไห ในวัน และเวลาราชการ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาบตำบลกุดไห รายละเอียดตามรายชื่อผู้ที่ค้างชำระภาษี ดังนี้ ../add_file/ตามที่เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563 เขตเทศบาลตำบลกุดไห ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่งใกล้จะครบกำหนดระยะการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่ค้างชำระภาษีดำเนินการชำระภาษี ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 หากชำระภาษีล่าช้าเกินระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับร้อยละ20 ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อชำระภาษี หากผู้ค้างชำระภาษีรายใดได้ชำระภาษีแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดไห ในวัน และเวลาราชการ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาบตำบลกุดไห รายละเอียดตามรายชื่อผู้ที่ค้างชำระภาษี ดังนี้
ชื่อไฟล์ : aWAo1maWed21601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 การแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือนกันยายน 2563 การชำระภาษี ภายในเดือนตุลาคม 2563 การผ่อนชำระ งวดที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และงวดที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม 2563 การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ภานในเดือนพฤศจิกายน 2563 การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ภายในเดือนธันวาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 การแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือนกันยายน 2563 การชำระภาษี ภายในเดือนตุลาคม 2563 การผ่อนชำระ งวดที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และงวดที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม 2563 การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ภานในเดือนพฤศจิกายน 2563 การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ภายในเดือนธันวาคม 2563 ../add_file/การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 การแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือนกันยายน 2563 การชำระภาษี ภายในเดือนตุลาคม 2563 การผ่อนชำระ งวดที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และงวดที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม 2563 การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ภานในเดือนพฤศจิกายน 2563 การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ภายในเดือนธันวาคม 2563
ชื่อไฟล์ : pwLFVaYWed22014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลกุดไห ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 ตามกำหนดการออกรับชำระภาษีเคลื่อที่ ประจำปี 2563 ดังนี้ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 บ้านกุดไห หมู่ที่ 1,6,11 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดไห วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมุ่ที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บ้านกลาง หมุ่ที่ 3,8,10 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาบ้านกลาง หมู่ที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5,9 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ศาลากลางหมู่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 บ้านกุดบาก หมุ่ที่ 1,2 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดบาก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลกุดไห ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 ตามกำหนดการออกรับชำระภาษีเคลื่อที่ ประจำปี 2563 ดังนี้ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 บ้านกุดไห หมู่ที่ 1,6,11 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดไห วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมุ่ที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บ้านกลาง หมุ่ที่ 3,8,10 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาบ้านกลาง หมู่ที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5,9 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ศาลากลางหมู่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 บ้านกุดบาก หมุ่ที่ 1,2 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดบาก ../add_file/เทศบาลตำบลกุดไห ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 ตามกำหนดการออกรับชำระภาษีเคลื่อที่ ประจำปี 2563 ดังนี้ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 บ้านกุดไห หมู่ที่ 1,6,11 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดไห วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมุ่ที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บ้านกลาง หมุ่ที่ 3,8,10 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาบ้านกลาง หมู่ที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5,9 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ศาลากลางหมู่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 บ้านกุดบาก หมุ่ที่ 1,2 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดบาก
ชื่อไฟล์ : n24hxZbWed22134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cA6vNzOWed22336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6l2e9W1Wed22358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5UFOE2sWed22449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HJa5K3YWed22516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bYavhoVWed22545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PhPyojIWed22614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z2sCRGRWed22643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jg2pQwgWed22715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IfmA8t2Wed22750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qLd58PuWed22822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W3ohonqWed22851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RPP5ZGqWed22858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MDFnvOrWed22927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9pDxY79Wed23038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UpqumR5Wed23100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n2mXJzdWed23122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : piKyS1AWed23151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W8xPxg0Wed23157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง แจ้งแบบบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ัาง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง แจ้งแบบบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ัาง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง แจ้งแบบบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ัาง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : PKaDfQhWed23201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lFZ3B9sWed23220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bR5vt8pWed23248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vsHEPKCWed23316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sNlO0JrWed23401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WHUQUyHWed23408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CEG9uGcWed23431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8UuaCw5Wed23546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/sgcz6t หรือ QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 นี้ ขอความเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/sgcz6t หรือ QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 นี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/sgcz6t หรือ QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 นี้ ขอความเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/sgcz6t หรือ QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 นี้ ../add_file/ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/sgcz6t หรือ QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 นี้ ขอความเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/sgcz6t หรือ QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 นี้
ชื่อไฟล์ : bP9dxjAWed23640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DntL4oVWed23701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hMCZJ0zWed23753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HRxPUqiWed23821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VXJ2WEdWed23833.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลกุดไห จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อที่จะได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปบรรจุไว้ใน “ตู้ปันสุข” ซึ่งจะติดตั้งไว้ในเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) สามารถมาเอาสิ่งของใน “ตู้ปันสุข” ไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป ท่านใดประสงค์ที่จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลกุดไห จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อที่จะได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปบรรจุไว้ใน “ตู้ปันสุข” ซึ่งจะติดตั้งไว้ในเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) สามารถมาเอาสิ่งของใน “ตู้ปันสุข” ไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป ท่านใดประสงค์ที่จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคะ ../add_file/ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลกุดไห จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อที่จะได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปบรรจุไว้ใน “ตู้ปันสุข” ซึ่งจะติดตั้งไว้ในเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) สามารถมาเอาสิ่งของใน “ตู้ปันสุข” ไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป ท่านใดประสงค์ที่จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคะ
ชื่อไฟล์ : lv7IS9lWed23846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N6ptIWDWed23857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EY2irVCWed23910.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SozeAp4Wed23935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UEaaiMXWed24003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BxB3N6dWed24027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 06lFOoBWed24033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ibKlv3lWed24100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CgtwXtyWed24127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BFTm9Q6Wed24154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cHNSwwyWed24220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QLrGCdUWed24223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TegP4FqWed24311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YMbDQqUWed24339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dx0hZuhWed24401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : It2CyjoWed24415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JK8JfvgWed24449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k8cCbzQWed24523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hEYwNC6Wed24551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZbWapNiWed24614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rA2KNK3Wed24643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z9vdqoJWed25423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hBQaypoWed25500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5UnvNEhWed25551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4LxUj4NWed25624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rtnaTwVWed25719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1VhVRhmWed25807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7X6sbrCWed25849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HPds3pyWed31010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tNamMqMWed31117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0HZD6MOWed31124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YdwXgbvWed31222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rkfxfxAWed31424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a3p7O8JWed31657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tGthb8hWed31823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DaZz6eFWed32022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HhLxHoDWed32132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ffCyoqIWed32504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AbPun1OWed32722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ACRpW5FWed32915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G913nG3Wed32945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 61L4oNKWed33007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JvQgINsWed33051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WJXN50BWed33214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vf0k921Wed33310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ Posted by: admin ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธง ศพด.ค้อน้อย 2.โครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ Posted by: admin ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธง ศพด.ค้อน้อย 2.โครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ ../add_file/ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ Posted by: admin ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธง ศพด.ค้อน้อย 2.โครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้
ชื่อไฟล์ : IxzX1LiWed33443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : SJElbqbWed33544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : DAfdTPhWed33639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L6uWlbPWed33923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NzmKzTcWed34119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xbfQIk6Wed34434.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยให้หน่วยงานท้องถิ่น ที่มีการจัดกิจกรรมของภาครัฐ ให้งดหรือเลื่อนไป *************เทศบาลตำบลกุดไห ************* จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนการจัดกิจกรรมตาม > โครงการเทศบาลตำบลกุดไหสัญจร ประจำปี 2563 × งดการจัดงานตามโครงการวันผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว × งดจัดงานตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการและงานบัณฑิตน้อย ## ที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ## file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยให้หน่วยงานท้องถิ่น ที่มีการจัดกิจกรรมของภาครัฐ ให้งดหรือเลื่อนไป *************เทศบาลตำบลกุดไห ************* จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนการจัดกิจกรรมตาม > โครงการเทศบาลตำบลกุดไหสัญจร ประจำปี 2563 × งดการจัดงานตามโครงการวันผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว × งดจัดงานตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการและงานบัณฑิตน้อย ## ที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ## ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยให้หน่วยงานท้องถิ่น ที่มีการจัดกิจกรรมของภาครัฐ ให้งดหรือเลื่อนไป *************เทศบาลตำบลกุดไห ************* จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนการจัดกิจกรรมตาม > โครงการเทศบาลตำบลกุดไหสัญจร ประจำปี 2563 × งดการจัดงานตามโครงการวันผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว × งดจัดงานตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการและงานบัณฑิตน้อย ## ที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ##
ชื่อไฟล์ : Fr2V9elWed34446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oXuZ29QWed34538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0UU8PBRWed34557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดไห ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านค้อใหญ่ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดไห ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านค้อใหญ่ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดไห ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านค้อใหญ่ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563
ชื่อไฟล์ : E75zLBoWed34601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MlFA4oAWed34637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9gndbkaWed34736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aqwYmIHWed34738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zA1zoKuWed34828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8RjbDf4Wed34840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hKaaFdPWed34926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QsajBvwWed34937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o2ri2g7Wed35024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PhC4foAWed35130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vJgv7fXWed35140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุและบัญผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันทำการวันหยุดนั้น ดังรายละเอียดตามปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุและบัญผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันทำการวันหยุดนั้น ดังรายละเอียดตามปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ ../add_file/กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุและบัญผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันทำการวันหยุดนั้น ดังรายละเอียดตามปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ชื่อไฟล์ : E78Y97wWed35200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : q79WUR8Wed35244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3d6XftxWed35306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก. 07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1320 เมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก. 07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1320 เมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก. 07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1320 เมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : itQfNmyWed35348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห ../add_file/ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห
ชื่อไฟล์ : CqjKzDuWed35351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eWO6YMPWed35435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดไห file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดไห ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดไห
ชื่อไฟล์ : sydfWbDWed35521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XTNABcxWed35532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด สาย สปก.07202 สายแยก รพช. บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1320 เมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด สาย สปก.07202 สายแยก รพช. บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1320 เมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด สาย สปก.07202 สายแยก รพช. บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1320 เมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : 759PvfHWed35649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : QLSDlBlWed35820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก.07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : u67Ch2DWed35941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : nkQV9WVWed40122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dxKZJpGWed40135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UZKSeO5Wed40228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : z2cR4uBWed40240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zXO9RXZWed40332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลาง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 1.ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัสติกพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า 2.ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักจำนวน 1 บ่อ จากบ้านนางบุญ ริกำแง-สี่แยกบ้านนายวิชัย ศิหิรัญ (ถนนโชคสามัคคีสวัสดิ์) บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลาง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 1.ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัสติกพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า 2.ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักจำนวน 1 บ่อ จากบ้านนางบุญ ริกำแง-สี่แยกบ้านนายวิชัย ศิหิรัญ (ถนนโชคสามัคคีสวัสดิ์) บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลาง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 1.ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัสติกพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า 2.ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักจำนวน 1 บ่อ จากบ้านนางบุญ ริกำแง-สี่แยกบ้านนายวิชัย ศิหิรัญ (ถนนโชคสามัคคีสวัสดิ์) บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : 1gwc4PEWed40456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก. 07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก. 07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 59 ชุด ถนนสาย สปก. 07202 สายแยก รพช บ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : DSf4X3UWed40501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kO2FWjuWed40654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yLLFKu5Wed40655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xmk71aEWed40823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bmt1a8DWed40843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HXmk83AWed41038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 13mcLLyWed41128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0oVH46ZWed41159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eZkGALNWed41236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YgSiMbUWed41333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อไฟล์ : Emt3JoVWed41452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oCtvK2hWed41655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2a4rpG3Wed41807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jhexKfGWed42430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VQIMuGVWed42651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i4BIrBTWed43530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PZroRZ4Wed43635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zzTt74WWed43811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OitVHGLWed43928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NhdjAR7Wed44129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JbaebaPWed44258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fw8RHwbWed44449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7jyfHwzWed44633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : le48NvSWed44655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 23VLRRyWed44718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sMg91BxWed44851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V1s3uhCWed44930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2rxD5MiWed44945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wEt8GfqWed45031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CAfBx0BWed45053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ArAiX7yWed45120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ALomCKCWed45150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AVvDIoGWed45217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YQFdOCDWed45236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YuGHZMLWed45301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NXysPBOWed45331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mgDnH8QWed45353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : e3DVC5fWed45514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KXP8MMFThu91700.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b8PF8XAThu93123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dYT58n9Thu94356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่า ได้คำนวณภาษีบำรุงท้องที่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ถ้าหากไม่ชำระภายในกำหนด ต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตามมาตรา ๔๕ (๔ ) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่า ได้คำนวณภาษีบำรุงท้องที่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ถ้าหากไม่ชำระภายในกำหนด ต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตามมาตรา ๔๕ (๔ ) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ../add_file/การประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่า ได้คำนวณภาษีบำรุงท้องที่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ถ้าหากไม่ชำระภายในกำหนด ต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตามมาตรา ๔๕ (๔ ) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
ชื่อไฟล์ : G8lCtXOThu95819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eEf53XEThu101206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ojlFeoKThu101540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JqK4KWoThu101635.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมักพบในเด็กต่ำกว่า 5 ปี พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมาก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมักพบในเด็กต่ำกว่า 5 ปี พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมาก ../add_file/โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมักพบในเด็กต่ำกว่า 5 ปี พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมาก
ชื่อไฟล์ : j7ZAAgtThu102538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H3u7jTvThu102636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OoqeUjqThu102719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tyvs9sRThu102823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kX4B4ycThu103128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tw4QXfXThu103250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SlEXc40Thu103408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TgmX1SHThu103456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 179mGi1Thu103613.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dOp4F8KThu103915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HL1y9lJThu104000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gQMWcnEThu104020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NzLgO9LThu104107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v1CNtXkThu104138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DqUn4JzThu104618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XkRo1c2Thu105050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UK0JvmpThu105157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QGhagnTThu105218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oz4PHMcThu105558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fGdR9VVThu105713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kXb0kVRThu105944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rHwhKRrThu110010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iMk5CWsThu110133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KsLx0kdThu110204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dY3tZoPThu110506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yVI5J43Thu110624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yN9pX86Thu110728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oEq7aBtThu110941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UyTWi9SThu112047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YQ26iq2Thu112425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wkoIaqLThu112905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M1R4zqUThu112949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r1zV02iThu113036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dRyRN5GThu113210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XO8CrKDThu113321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SUe4whBThu113449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M2o6MoaThu113602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LfHuq80Thu113746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QAVKiJ5Thu113910.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวกันพังทลายขอบไหล่ถนน ( สาย สน.๔๐๗๙ กุดไห – ค้อน้อย ) บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวกันพังทลายขอบไหล่ถนน ( สาย สน.๔๐๗๙ กุดไห – ค้อน้อย ) บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวกันพังทลายขอบไหล่ถนน ( สาย สน.๔๐๗๙ กุดไห – ค้อน้อย ) บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ชื่อไฟล์ : io86M6JThu114224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ed3Z8HQThu114427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1iooUR6Thu114539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AxcYvYXThu114721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : af7AsVBThu114804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UqJWFIYThu114837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qOltI6EThu114940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jqyizrwThu115030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n6cbfR9Thu115125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cBERXi9Thu115225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b0ZHcS6Thu115432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iUiliXAThu11529.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : f6CI5c0Thu115458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4FzJJhTThu115514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EmLEjyBThu11725.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0RiDWHiThu12725.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมรตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/sgcz6t ได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/sgcz6t ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมรตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/sgcz6t ได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/sgcz6t ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ค่ะ ../add_file/ขอเชิญร่วมรตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/sgcz6t ได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/sgcz6t ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ค่ะ
ชื่อไฟล์ : nJLOYedThu14620.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zSKM1kbThu15937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fZLIECTThu22534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fvT8ueCWed34133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kudhai-57@hotmail.co.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: kudhai-57@hotmail.co.th ../add_file/kudhai-57@hotmail.co.th
ชื่อไฟล์ : 5a0nllLThu33950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tuKLzpYThu34010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZG4PlEBThu34645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rS3WdSaThu35337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vuXd8nWThu35428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DecStyOThu35518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oHOf6i8Thu35618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FbJyPNkThu40005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9mW4ifwThu40254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nH8PhedThu41036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pYJWJnkThu41322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XDgxOTrThu42457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UF6ENmPThu43349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wY8lfe5Thu43611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1MPMbVJThu43843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RGJPTfYMon111006.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 มาตรา 30 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไห ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 มาตรา 30 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไห ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 มาตรา 30 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดไห ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : iBqUb2dMon111318.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเคลื่อนที่เขตพื้นที่ตำบลกุดไห เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเคลื่อนที่เขตพื้นที่ตำบลกุดไห เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น ../add_file/การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเคลื่อนที่เขตพื้นที่ตำบลกุดไห เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น
ชื่อไฟล์ : OjbGk6NMon123814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sRCJ86YMon123842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uN74fiiMon123909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2sMW8jAMon123943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sHs1Ez7Mon124009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y9Puq08Mon124036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uw5D1BXMon124105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bR0QVExMon124134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c2zMly6Mon14848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n06BPpsMon15120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0BvtodbMon15202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l3KkfmzMon15536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5xQ8hdCMon15719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GeYZufdWed34434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iXUR3W6Mon33720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UpEc9m5Mon44234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ../add_file/ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qrncgp0Mon44429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M7cXrtWMon44607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NsFxB6rMon44747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KkkQQlIMon44926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xuXFpNwMon45049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MBP4aZDMon45312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : onM26YFMon45448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nvZht34Tue110909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3HGilweThu100359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : H6B2X8AThu101454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BgTKJgEFri101637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประสัมพันธ์​สำหรับท่านใดที่ีีมีความสนใจเข้าร่วม​การแข่งขัน​ฟุตบอล7คน ⚽กุดไหเกมส์⚽ครั้งที่ 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประสัมพันธ์​สำหรับท่านใดที่ีีมีความสนใจเข้าร่วม​การแข่งขัน​ฟุตบอล7คน ⚽กุดไหเกมส์⚽ครั้งที่ 2 ../add_file/ประสัมพันธ์​สำหรับท่านใดที่ีีมีความสนใจเข้าร่วม​การแข่งขัน​ฟุตบอล7คน ⚽กุดไหเกมส์⚽ครั้งที่ 2
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทำเลแยกทางหลวง 2218 เชื่อมถนนโยธาธิการ สาย 20036 (สายกุดไห -เชื่อมถนนสายกุดบาก-อูนดง) หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลกุดไห ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,916 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทำเลแยกทางหลวง 2218 เชื่อมถนนโยธาธิการ สาย 20036 (สายกุดไห -เชื่อมถนนสายกุดบาก-อูนดง) หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลกุดไห ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,916 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ../add_file/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทำเลแยกทางหลวง 2218 เชื่อมถนนโยธาธิการ สาย 20036 (สายกุดไห -เชื่อมถนนสายกุดบาก-อูนดง) หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลกุดไห ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,916 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ปฏิบัติการป้องกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปฏิบัติการป้องกัน ../add_file/ปฏิบัติการป้องกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยให้ผู้ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับชำระภาษีได้ตั้งแต่บีดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พร้อมเอกสารดังจ่อไปนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนง 2.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก. นส.3 นส.3 ก. สค.1 (กรณีที่เจ้าของที่ดินโอนสิทธิ์แบ่งแปลงซื้อขายหลังจากปี พ.ศ.2563) โดยให้ผู้ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับชำระภาษีได้ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ หรือชำระภาษีผ่านใบชำระผ่านธนาคารที่เทศบาลตำบลกุดไหส่งให้ผู้ชำระภาษีพร้อม ภ.ด.ส.7 ทั้งนี้หากเกินกำหนดระยะเวลารับชำระภาษี ประจำปี 2565 แล้ว ผู้ชำระภาษียังไม่ชำระภาษี ผู้ชำระภาษีจะต้องเสียเบี้ยปรับ 20 % ของภาษีกรณีชำระภาษีก่อนมีหนังสือทวงถาม 40 % ของภาษีกรณีเกินกำหนดระยะเวลาชำระภาษีและอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน กรณีไม่ชำระภาษี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยให้ผู้ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับชำระภาษีได้ตั้งแต่บีดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พร้อมเอกสารดังจ่อไปนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนง 2.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก. นส.3 นส.3 ก. สค.1 (กรณีที่เจ้าของที่ดินโอนสิทธิ์แบ่งแปลงซื้อขายหลังจากปี พ.ศ.2563) โดยให้ผู้ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับชำระภาษีได้ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ หรือชำระภาษีผ่านใบชำระผ่านธนาคารที่เทศบาลตำบลกุดไหส่งให้ผู้ชำระภาษีพร้อม ภ.ด.ส.7 ทั้งนี้หากเกินกำหนดระยะเวลารับชำระภาษี ประจำปี 2565 แล้ว ผู้ชำระภาษียังไม่ชำระภาษี ผู้ชำระภาษีจะต้องเสียเบี้ยปรับ 20 % ของภาษีกรณีชำระภาษีก่อนมีหนังสือทวงถาม 40 % ของภาษีกรณีเกินกำหนดระยะเวลาชำระภาษีและอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน กรณีไม่ชำระภาษี ../add_file/การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยให้ผู้ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับชำระภาษีได้ตั้งแต่บีดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พร้อมเอกสารดังจ่อไปนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนง 2.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก. นส.3 นส.3 ก. สค.1 (กรณีที่เจ้าของที่ดินโอนสิทธิ์แบ่งแปลงซื้อขายหลังจากปี พ.ศ.2563) โดยให้ผู้ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับชำระภาษีได้ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ หรือชำระภาษีผ่านใบชำระผ่านธนาคารที่เทศบาลตำบลกุดไหส่งให้ผู้ชำระภาษีพร้อม ภ.ด.ส.7 ทั้งนี้หากเกินกำหนดระยะเวลารับชำระภาษี ประจำปี 2565 แล้ว ผู้ชำระภาษียังไม่ชำระภาษี ผู้ชำระภาษีจะต้องเสียเบี้ยปรับ 20 % ของภาษีกรณีชำระภาษีก่อนมีหนังสือทวงถาม 40 % ของภาษีกรณีเกินกำหนดระยะเวลาชำระภาษีและอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน กรณีไม่ชำระภาษี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์# โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลกุดไหจะออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ดังนี้ - วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 - วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5,9 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 - วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 - วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกลาง หมู่ที่ 3,8,10 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านกลาง หมู่ที่ 3 - วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกุดไห หมู่ที่ 1,6,11 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดไห - วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกุดบาก หมู่ที่ 1,2 ตำบลกุดบาก ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชน 5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์# โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลกุดไหจะออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ดังนี้ - วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 - วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5,9 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 - วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 - วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกลาง หมู่ที่ 3,8,10 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านกลาง หมู่ที่ 3 - วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกุดไห หมู่ที่ 1,6,11 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดไห - วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกุดบาก หมู่ที่ 1,2 ตำบลกุดบาก ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชน 5 ../add_file/#ประชาสัมพันธ์# โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลกุดไหจะออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ดังนี้ - วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 - วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5,9 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 - วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 - วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกลาง หมู่ที่ 3,8,10 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านกลาง หมู่ที่ 3 - วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกุดไห หมู่ที่ 1,6,11 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดไห - วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกุดบาก หมู่ที่ 1,2 ตำบลกุดบาก ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชน 5
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) ถึงสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) บ้านกุดไห หมู่ที่ 11,6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จากสายถนนอนามัย ถึงสายถนนอนามัยบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) ถึงสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) บ้านกุดไห หมู่ที่ 11,6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จากสายถนนอนามัย ถึงสายถนนอนามัยบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) ถึงสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) บ้านกุดไห หมู่ที่ 11,6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จากสายถนนอนามัย ถึงสายถนนอนามัยบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) ถึงสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) บ้านกุดไห หมู่ที่ 11,6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จากสายถนนอนามัย ถึงสายถนนอนามัยบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) ถึงสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) บ้านกุดไห หมู่ที่ 11,6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จากสายถนนอนามัย ถึงสายถนนอนามัยบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) ถึงสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) บ้านกุดไห หมู่ที่ 11,6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จากสายถนนอนามัย ถึงสายถนนอนามัยบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 1 เดือนมีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 1 เดือนมีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ../add_file/รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 1 เดือนมีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ../add_file/รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 -2570 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 -2570 ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 -2570
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์-วัดป่าบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์-วัดป่าบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์-วัดป่าบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์-วัดป่าบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์-วัดป่าบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ../add_file/ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์-วัดป่าบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมการแข่ง