ชื่อเรื่อง : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565
รายละเอียด : #ประชาสัมพันธ์# โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลกุดไหจะออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ดังนี้ - วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 - วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5,9 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 - วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 - วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกลาง หมู่ที่ 3,8,10 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านกลาง หมู่ที่ 3 - วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกุดไห หมู่ที่ 1,6,11 ตำบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดไห - วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ออกให้บริการจัดเก็บภาษี บ้านกุดบาก หมู่ที่ 1,2 ตำบลกุดบาก ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชน 5
ชื่อไฟล์ : ibPp1p5Thu40109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้