เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครสถิติ sitemap
วันนี้ 123
สัปดาห์นี้4,908
เดือนนี้15,950
ปีนี้191,400
ทั้งหมด363,660

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [26 พฤษภาคม 2565]
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนฯเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [19 พฤษภาคม 2565]
ศูนย์ขับเคื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) [19 พฤษภาคม 2565]
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุดไห ม.1,6,11 ตำบลกุดไห [19 พฤษภาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านงิ้ว หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถ.ริมเขื่อน
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Page Facebook เทศบาลตำบลกุดไห
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายวิชา ข่วงทิพย์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 089 575 1143
นายวิชา ข่วงทิพย์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 089 575 1143
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
สน.บถ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กศ.
27/05/2565
27/05/2565
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565
[เอกสาร]
[เอกสาร]
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ