เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสะมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32