เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล
นายทองจันทร์ ไพคำนาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห
โทร : 08208723586
นายปริญญา ริกำแง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห
โทร : 082 8723586
นายหนูพร สว่างสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทร : 061-0618655
นายเกษร ตุพิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทร : 097 9378522
นายดาบ ไพเรืองโสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทร : 092-8041183
นายสตรี แสงศิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทร : 065-6591408
นางสาวพิมใจ ทิพย์คำมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 061-2454333
นายนวณมะณี ลามคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 087 2301890
นายสะท้าน ลามคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 098-6644382
นายฉ่ำ ข่วงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 061-0510989
นายสมรัก ข่วงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 080-1792854
นายไชยา บัวเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทร : 084-7677439
นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 093 0514989