เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลืกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง ให้มีการเลืกตั้งสมาชิกสภาเทศบลาลตำบลกุดไห แทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกุดไห ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ เรื่องที่2. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ เรื่องที่1 การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหาย หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( กำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ส.ส.1/14 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ส.ส.1/16 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ส.ส.1/15 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันติพิทักษ์ -วัดป่าบ้านค้อใหญ่ ม.4,7 ตำบลกุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 20 (ทั้งหมด 118 รายการ) 1 2 3 4 5 6