เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิชา ข่วงทิพย์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 089-5751143
นายราเชนทร์ เติมทานาม
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 0922685431
นายอำนวย ตุพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 062-1848025
นายเวียงฤทธิ์ ไพคำนาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0821682594
นายนันทวุฒิ ทิพย์คำมี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0984484146