เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” [10 มกราคม 2566]
การออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2566 [29 ธันวาคม 2565]
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและปรึกษาหารือแนวทางในการบูรณาการ การปฏิบัติราชการ ร่วมกับ อปท. [28 ธันวาคม 2565]
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [27 ธันวาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 [17 ธันวาคม 2565]
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดหนองสะไน ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร [17 ธันวาคม 2565]
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566 [14 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ [9 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" [9 ธันวาคม 2565]
พิธีเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพระตลอดปี ๒๕๖๕ [8 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 188 รายการ)