เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสายแยกทางหลวง 2218 (ตอนกุดไห - บ้านกลาง) ถึงสายแยกทางหลวง 2218 (ตอนกุดไห -บ้านกลาง) บ้านกุดไห หมู่ที่ 11,6 ตำบลกุดไห... [30 มิถุนายน 2565]
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทำเลแยกทางหลวง 2218-เชื่อมถนนโยธา ธิการสาย 2003 (สายกุดไห-เชื่อมถนนสายกุดบาก-อูนดง) หมู่ที่ 11 ... [30 มิถุนายน 2565]
การสำรวจบ้านเพื่อให้ช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยพิจารณาผู้สูงอายุที่มีรายชื่อในข้อมูล TPMAP เป็นอันดับแรก [27 มิถุนายน 2565]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [23 มิถุนายน 2565]
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลกุดไหจะออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 [14 มิถุนายน 2565]
มอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนยากจนบ้านค้อน้อยและบ้านกลาง [8 มิถุนายน 2565]
โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนแบบเสร็จและแม่นยำ ในจังหวัดสกลนคร กิจกรรมทดลองตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร [3 มิถุนายน 2565]
วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลกุดไหร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี... [3 มิถุนายน 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [26 พฤษภาคม 2565]
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนฯเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [19 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 135 รายการ)