เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถ.ริมเขื่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เปิดรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบึงผักหนาม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางละบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายกอง ข่วงทิพย์ - นางเขียน กุลสุวรรณค์(ถนนโพธิ์ไชยไทร ซอย 1) บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นบ้านนางวิไลพร -นาลุงต้อง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายลพ พลตา -นางทองม้วน ปทุมมา บ้านกลาง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยปู่ตา-นาเหล่า บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสายแยกสะพานหิน-นาเหล่า บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทำเลแยกทางหลวง 2218 เชื่อมถนนโยธาธิการ สาย 20036 (สายกุดไห -เชื่อมถนนสายกุดบาก-อูนดง) หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลกุดไห ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,916 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะผิวจราจรลูกรัง เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมเขื่อน บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะผิวจราจรลูกรัง เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีประจันทร์ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรัฐพัฒนา บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิ์ไทร ซอย1 บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ2 บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสริมสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหลุม บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพุธธรรม บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) ถึงสายแยกทางหลวง 2218-(ตอนกุดไห-บ้านกลาง) บ้านกุดไห หมู่ที่ 11,6 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
1 - 20 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5