เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์ - วัดป่าบ้านค้อใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารระเป็นผิวทางลูกรังสายนาบัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารระเป็นผิวทางลูกรังสายเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารระเป็นผิวทางลูกรังสายถนนปู่ตา ซอย 1 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารระเป็นผิวทางลูกรังสายมงคลธรรม ซอย 6 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนลูกรังสายเกษตรพัฒนาบ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการรปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายปู่ตา ซอย 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาบัว บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธาณะเป็นถนนลูกรัง ถนนมงคลธรรม ซอย 6 บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ยกเลิกประกาส ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์ - วัดป่าค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์สุขภาพและศูนย์กู้ชีพโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์สุขภาพและศูนย์กู้ชีพ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7