เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางลูกรังนาเซียงเข็ม หมูที่ 4 บ้านค้อใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสริมสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบที่พักสงฆ์มงคลสถาพร-นาทุ่งกลาง หมู่ที่ 1 บ้านกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพิศาล หมู่ที่ 6 บ้านกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายหนองหัวลิง หมู่ที่ 8 บ้านกลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารระเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพุก หมู่ที่ 3 บ้านกลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารระเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านกลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงบ้านเพลีย หมู่ที่ 6 กุดไห
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวลูกรัง สายหนองหินแห่ หมู่ที่ 6 บ้านกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนมงคลธรรม บ้านกลาง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2218 บ้านกุดไห - บ้านค้อน้อย ถนน รพช.สน. 4079 หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนรัฐพัฒนา บ้านกุดไห หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยทราย ม.4 ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านค้อใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page เปิดเผยรายละเอียดราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านค้อน้อย
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพิศาล บ้านกุดไห หมู่ที่ ท6
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวลูกรัง สายเลียบที่พักสงฆ์มงคลเทพสถาพร - นาทุ่งกลาง บ้านกุดไห หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 164 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9