เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายอุทิศ ถันชมนาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7968689
นายชัยณรงค์ ทิพม่อม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09 2850 2944
นายสุดโท บุญเรืองจักร
พนักงานขับเครื่่องจักรกลขนาดกลาง
โทร : 09 8193 0417
นายประชา มูลประสาน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 08 0009 2480
นายภูธเนศ ริกำแง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวอรปรียา ตุพิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 06 5694 0700
นายไพรัตน์ พรมกาวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 06 1594 5715
นายศักดิ์สุริยา ทิพย์คำมี
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08 05542 2343
นายปรัชญา ข่วงทิพย์
พนักงานขับรถกระเช้า
โทร : 08 8952 7601