เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564
insert_drive_file ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลกุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลกุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148

folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244