เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริงประจำเดือนมีนาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ข้อมูลรายรับจริง-รายจริง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ข้อมูลรายรับจริง -รายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศตามแผนรายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 1-3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2