messager
 
เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการเงินเทศบาลตำบลกุดไห 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 120
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 104
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 98
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 167
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนา ทต.กุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 201
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 169
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 164
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 200
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 197
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 160
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 172
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 187
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1